Autovehicule pasageri

PLATIN D1 SAE 5W-30

194,00 lei6.641,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN ECO-FO SAE 5W-20

223,50 lei6.772,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN HCD SAE 5W-40

215,50 lei6.261,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN FO SAE 5W-30

221,50 lei6.830,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN MF SAE 5W-40

216,00 lei6.439,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN DPF SAE 5W-30

226,00 lei7.128,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN C4 SAE 5W-30

236,50 lei7.425,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN DLS SAE 5W-30

216,00 lei6.427,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN C2 SAE 5W-30

234,50 lei6.974,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN C1 SAE 5W-30

247,00 lei7.461,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN HC SAE 10W-40

161,50 lei4.906,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN SRS SAE 10W-60

330,50 lei9.576,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN Xi SAE 5W-40

1.905,50 lei6.344,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN GM SAE 5W-30

210,50 lei7.224,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN HCO SAE 10W-40

151,50 lei4.753,00 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN HC SAE 5W-30

207,00 lei6.414,50 lei

Autovehicule pasageri

PLATIN THD SAE 15W-40

141,00 lei4.170,50 lei